Salarizare si Resurse Umane

Administrare de personal

 • Intocmirea, incheierea si declararea in Revisal a contractelor individuale de munca si a modificarilor ulterioare
 • Intocmirea dosarului de personal, obtinerea de la salariat a documentelor, actelor si declaratiilor necesare la dosar
 • Intocmirea documentelor ce produc modificari ale contractului individual de munca precum acte aditionale de modificare a functiei, salariului negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual de munca, decizii de incetarea a contractului individual de munca
 • Intocmirea adeverintelor de vechime
 • Intocmirea si completarea adeverintelor solicitate de salariatii societatii
 • Intocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate de client.

Servicii de salarizare

 • Crearea si actualizarea permanenta a bazei de date prin inregistrarea contractelor individuale de munca, a modificarilor de stare civila si salariale, a deciziilor de incetare a activitatii, sanctionare etc.
 • Inregistrarea pontajelor lunare pentru calculul salarial
 • Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc.
 • Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale
 • Calculul retinerilor si popririlor salariale
 • Intocmirea statelor de plata
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale
 • Intocmirea declaratiei unice 112 si transmiterea acesteia

Consiliere in domeniul resurselor umane

 • Consiliere la incheierea si incetarea contractelor individuale de munca
 • Consiliere la intocmirea referatelor si deciziilor de sanctionare pentru abateri disciplinare
 • Consiliere privind aplicarea legislatiei muncii in vigoare
 • Intocmirea fise de post pentru salariati
 • Intocmirea Regulamentul de Ordine Interna
 • Consiliere in intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate.

Servicii REVISAL 

 • Intocmirea registrului unic al salariatilor
 • Inregistrarea modificarilor, angajarilor si lichidarilor in registul unic
 • Eliberarea de rapoarte catre angajator
 • Eliberarea catre salariati de extrase din registrul de evidenta a salariatilor
 • Transmiterea registrului catre Inspectoratul Teritorial de Munca.

Pin It on Pinterest