Audit

Audit financiar

Scopul unui audit este de a furniza o examinare independenta si obiectiva a situatiilor financiare, ceea ce creste calitatea si credibilitatea situatiilor financiare obtinute de catre managementul societatii, ducand la cresterea increderii utilizatorilor in situatiile financiare, reducand riscul investitorilor si implicit a costurilor de capital.

Servicii de revizuire

O revizuire reprezinta tot un audit, dar furnizeaza un nivel moderat de asigurare asupra situatiilor financiare. Scopul unei revizuiri se refera la procedurile aplicate de catre un auditor, avand in vedere cerintele standardelor de audit relevante, cadrul de raportare financiara si de reglementare, legislatia aplicabila, pentru a obtine suficiente probe adecvate necesare pentru a atinge obiectivele propuse si fiind baza pentru a exprima o concluzie cu privire la situatiile financiare in ansamblu.

Servicii conexe

  • Misiuni de audit pe baza procedurilor agreate destinate unui anumit scop
  • Servicii de compilare a situatiilor financiare in conformitate cu IFRS sau alte sisteme de raportare
  • Auditul fondurilor structurale
  • Auditul raportarilor financiare intocmite la cererea institutiilor financiare internationale

Audit intern

Auditul intern presupune o examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei entitati în scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.

Due dilligence

Prin acest proces Foqus Accounting sustine investitorul interesat in achizitionarea de investitii. Analizele si examinarile de informatii din diverse puncte de vedere, identificarea riscurilor de afacere din punct de vedere contabil, juridic, fiscal, resurse umane, de piata, adecvarea sistemelor de control, conformarea cu reglementarile contabile si fiscale specifice, prezentarea fidela de rapoarte financiare ofera o viziune exhaustiva de risc si de calitate a afacerii. Acesta nu este un audit, este o evaluare cu o abordare diferita pentru elementele de mai sus avand in vedere in principal riscul si adecvarea.

Pin It on Pinterest